do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

 

Regulamin

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin
  a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym Spiżarnia Rydzyńska prowadzonym pod adresem http://spizarniarydzynska.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

 2. b) Złożenie przez klienta zamówienia http://spizarniarydzynska.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad

 3. c) Sklep Spiżarnia Rydzyńska prowadzony jest przez: Spiżarnie Rydzyńską sp. z o.o. z siedzibą w Rydzynach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000469554, NIP 7312045418, Regon 101631231, adres: Rydzyny 89e, 95-200 Pabianice, adres e-mail biuro@spizarniarydzynska.pl, numer telefonu 692252820

 4. Wymagania techniczne
  Do korzystania z usług http://spizarniarydzynska.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

  II. ZAKUPY

  1. Działalność
  http://spizarniarydzynska.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową http://spizarniarydzynska.pl

 5. Obszar działania
  http://spizarniarydzynska.pl umożliwia transport wybranych pozycji asortymentu oferowanego na stronie internetowej http://spizarniarydzynska.pl na terenie całej Polski za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej z wyłączeniem produktów świeżych.

 6. Kupujący
  Z http://spizarniarydzynska.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

 7. Ceny
  Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej http://spizarniarydzynska.pl są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

 8. Oferta handlowa
  Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez http://spizarniarydzynska.pl klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. Potwierdzenie zakresu realizowanego zamówienia będzie obejmowało informację na temat sprzedawanego asortymentu zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
  Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

 10. Dostawa i koszty dostawy
  Przy składaniu zamówienia kupujący jest informowany czy towar może być dostarczony do kupującego czy może zostać zakupiony tylko w opcji odbioru osobistego.

Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszt dostawy uzależniony jest od wysokości zamówienia . Każdorazowy koszt dostawy będzie wyliczany dla każdego kolejnego zamówienia i będzie on przekazywany do wiadomości kupującemu przed akceptacją przez kupującego zamówienia.

 


III. ZAMÓWIENIE KLIENTA


 1. Składanie i akceptacja zamówienia
  Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej http://spizarniarydzynska.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdzam zakup". Realizacja zamówienia możliwa jest zarówno po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie http://spizarniarydzynska.pl jak i bez niej. Rejestracja wymaga podania oraz adresu e-mailowego i hasła składającego się z minimum 6 znaków.

W przypadku asortymentu stanowiącego świeże mięso, realizacja zamówienia możliwa jest w środy lub czwartki, po warunkiem złożenia zamówienia do niedzieli.


2.Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku wysyłek kurierskich płatnych przelewem ostateczny koszt zamówienia zostanie przekazany mailowo lub telefonicznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

3. Możliwość anulowania zamówienia
Klient może anulować zamówienie.
Anulacja zamówienia musi wpłynąć do sklepu mailowo tego samego dnia, kiedy zamówienie zostało złożone.


 1. Prawo odstąpienia od umowy
  a) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dostawy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towaru przez Klienta, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować http://spizarniarydzynska.pl
  d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który należy wypełnić i przesłać na adres lub maila należącego do http://spizarniarydzynska.pl
  e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
  f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
 • higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. h) W każdym przypadku sprzedaży towaru objętego wyjątkami opisanymi w pkt. g powyżej konsument będzie poinformowany drogą mailową.

 

 1. Termin realizacji dostawy
 2. a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta. 
  b) Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski są dostarczane w wskazanym przez Klienta dniu bez możliwości wyznaczenia godziny dostawy.
  c) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, dostawa zostanie dostarczona w ciągu maksymalnie dziesięciu (gdy zamówienie zawiera wołowinę) lub trzech (gdy zamówienie nie zawiera wołowiny) dni roboczych w zależności od godziny zamówienia (oprócz niedziel i świąt).

  Dni wolne
  http://spizarniarydzynska.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne, zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. 

 3. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
  W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres sklepu Spiżarnia Rydzyńska w Łodzi lub Konstantynowie Łódzkim. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. http://spizarniarydzynska.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

 4. Odmowa realizacji zamówień
  http://spizarniarydzynska.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie
  b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez http://spizarniarydzynska.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów
  c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

 5. Faktura
  a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia http://spizarniarydzynska.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
  b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

  IV. PŁATNOŚCI

  1. Sposoby płatności.
  Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: przelewem przed realizacją zamówienia lub gotówką za pobraniem przy przesyłkach kurierskich, lub przy odbiorze osobistym.

  2. Rozliczanie niedopłat lub nadpłat
  http://spizarniarydzynska.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą). Wskazane przez Klienta wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy http://spizarniarydzynska.pl dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych.Jeśli finalna waga paczki będzie się różnić o więcej niż 25% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

  1. DOSTAWA
  1. Dostawca
  Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru. 

  2. Odmowa przyjęcia zamówienia
  Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.


 2. REKLAMACJE I ZWROTY
  a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z http://spizarniarydzynska.pl mailowo pod adresem reklamacje@spizarniarydzynska.pl lub telefonicznie pod numerem 692252820 lub 537610948

 3. b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.
  c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.
  d) http://spizarniarydzynska.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  e) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej http://spizarniarydzynska.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 4. f) Prawem właściwym dla umowy pomiędzy http://spizarniarydzynska.pl a Klientem będącym osobą fizyczną której przedmiotem są usługi świadczone przez http://spizarniarydzynska.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez http://spizarniarydzynska.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług http://spizarniarydzynska.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. http://spizarniarydzynska.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
http://spizarniarydzynska.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszym regulaminiem http://spizarniarydzynska.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie http://spizarniarydzynska.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę http://spizarniarydzynska.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.
b) Administratorem Danych Osobowych jest http://spizarniarydzynska.pl. Zgodnie z  art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2491). Wszelkie pozostałe dane  osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane, dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej http://spizarniarydzynska.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji.  http://spizarniarydzynska.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.
f) http://spizarniarydzynska.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie http://spizarniarydzynska.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. http://spizarniarydzynska.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę http://spizarniarydzynska.pl

 1. g) Warunkiem korzystania z witryny http://spizarniarydzynska.pl jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez klienta treści Regulaminu i treści Polityki Prywatności.

h).Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe dla potrzeb rachunkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT, a w pozostałych celach przez czas  w którym Pan/i będzie zarejestrowany/a w spizarniarydzynska.pl

i). W przypadku skorzystania przez Pana/ą z prawa do usunięcia danych po okresie, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane osobowe, Administrator zanonimizuje je, a informacje niepozwalające na identyfikacje będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.

j). Ponadto Administrator informuje, że ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub mailowy na podane wyżej dane.

 

 

 

Załącznik:

Pouczenie o odstąpieniu wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru na wskazany przez klienta adres.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Spiżarnia Rydzyńska Sp. z o.o. z siedzibą w Rydzynach 89e, adres e-mail biuro@spizarniarydzynska.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
 • higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spiżarnie Rydzyńską sp. z o.o. z siedzibą w Rydzynach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000469554, NIP 7312045418, Regon 101631231, adres: Rydzyny 89e, 95-200 Pabianice, adres e-mail biuro@spizarniarydzynska.pl, numer telefonu 692252820 zwany dalej

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Michał Błaszczyk  – Prezes Zarządu,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji funkcjonalności i

rozliczania należności wynikających z wykorzystania sklepu www.spizarniarydzynska.pl  nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez akceptację zasad zamieszczonych na portalu www.spizarniarydzynska.pl 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 Specyfikacja raportu transakcyjnegoSpecyfikacja raportu transakcyjnego

Specyfikacja raportu transakcyjnego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium